Trasy

Trasa je propojení vláken optických kabelů z jednoho bodu do druhého, trasa může procházet více rozváděčí a může být pronajata nájemci.